DJEČJE CIPELE

DJEČJE LATINO I STANDARD CIPELE

        

SOULDANCER      SOULDANCER      SOULDANCER        ZS513-DT         ZS261231DT    SOULDANCER      SOULDANCER
   375,00 kn           375,00 kn            315,00 kn            315,00 kn            315,00 kn        420,00 kn            420,00 kn
 
 
     LATIN                    LATIN                 LATIN                  LATIN                LATIN         SOULDANCER       SOULDANCER 
  245,00 kn               245,00 kn          245,00 kn           245,00 kn          245,00 kn        375,00 kn             299,00 kn